Üyelik Sözleşmesi

Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti., kullanıcıların www.desteknik.net sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

 

Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti., işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 

Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti., kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

 

Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti., kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti.'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.desteknik.net sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti.'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti., kullanıcılara ve kullanıcıların www.desteknik.net sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

 

Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti., işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.desteknik.net sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Desteknik Bilgisayar Ltd.Şti.'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.desteknik.net sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.